Un Lexicon de Orientare: Muncitori, mobilitate urbană şi migrație internă

07.09.2023

Vizualizare de date

Subiect: Muncitori, mobilitate urbană şi migrație internă
Localizare: Județul Timiș și Zona Metropolitană Timişoara

Analiza distribuției populației şi categoriilor de ocupare din județul Timiş din 1950 până în 2022 se concentrează pe forța de muncă în perioada socialistă (1950-89) în comparație cu perioada de restructurare economică (1990-2021), distingând între lucrătorii cu "guler alb" (care efectuează muncă de birou), cei cu "guler albastru❞ (muncitori) şi cei nesalarizați. În continuare, o hartă prezintă distribuția angajaților în funcție de reşedinţă în zona metropolitană Timişoara din 1995 până în 2021, evidențiind traiectoriile de suburbanizare influențate de dezvoltarea capitalului.

Animații generate de AI

./prompt: în, mijlocul, complexităților, mobilității, globale, naveta, transformă, zonele urbane, și, industriale, pe măsură ce, granițele, se estompează, schimbul cultural, devine, proeminent, definind, un, nou, peisaj, al, navetiștilor, depopularea, stă, în contrast, cu, urbanizarea, iar hipermobilitatea, marchează, era, de, azi, congestionarea traficului, escaladează, încurajând, dezvoltarea, orientată, spre, transport, comunitățile, din, diasporă, sunt, influențate, de, factori, de, atracție și respingere, toate, sub, supravegherea, politicilor, de migrație, telemunca, îmbină, spațiile, fizice, și, virtuale, iar, distribuția ocupațională, schimbătoare, reflectă, transformări, în, angajarea, dominată de servicii, prin, investigare, temporală, de, la, tipare, zilnice, la, interval, de, un an, în, mișcarea de navetă, se observă, schimbarea, migrația, rural-urban, influențează, creșterea, megorașelor, iar, fiecare, coridor de migrație, economică, reprezintă, aspirații, și, călătorii, în, mijlocul, acestor, schimbări, conceptul, de, apartenență translocală, apare, construind, punți, peste distanțe, și, împletind, culturi, în, peisaje, urbane, în, evoluție.

Glosar

A

Angajare bazată pe servicii
Economii în care majoritatea locurilor de muncă este în sectorul de servicii.

Apartenență translocală
Un sentiment de conexiune resimțit de cei care se mută sau locuiesc în mai multe localități.

C

Capital cultural
Un termen introdus de Pierre Bourdieu pentru a se referi la simbolurile, ideile, gusturile și preferințele care pot fi utilizate strategic ca resurse în interacțiunile sociale.

Carpooling
Practică în care mai multe persoane împart un vehicul pentru a face naveta.

Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor (ISCO)
Un sistem al Organizației Internaționale a Muncii pentru clasificarea ocupațiilor la nivel global.

Coridor de navetă
Rută utilizată de un număr semnificativ de persoane pentru a călători zilnic la / de la serviciu.

Coridoare de migrație economică
Căi de migrație datorată decalajelor economice și nevoilor de forță de muncă, ce remodelează demografia și piețele de muncă în țările țintă.

Creștere a populației
Creșterea numărului de locuitori dintr-o anumită zonă.

Congestionarea traficului
Aglomerarea vehiculelor, ducând la deplasare mai lentă.

D

Depopulare
Reducerea populației în anumite zone, adesea rurale.

Descalificare
În contextul migrației, reducerea sau pierderea abilităților unui migrant din cauza șomajului prelungit sau a accesului la locuri de muncă de nivel inferior într-o țară nouă.

Dezvoltare orientată spre transport
Planificare urbană care promovează dezvoltările în jurul nodurilor de transport public.

Dialectică socio-spațială
Un concept care examinează spațiul ca produs social și factor în înțelegerea relațiilor sociale, urmând „Producția de spațiu” a lui Henri Lefebvre.

Diaspora
Comunitate de oameni dintr-o națiune sau grup etnic dispersați în afara granițelor țării lor.

Dispoziția
Distribuția sau aranjarea persoanelor sau lucrurilor.

Distribuție modală
În ingineria traficului, distribuția procentuală a diferitelor moduri de transport.

Distribuție ocupațională
Distribuția forței de muncă în diferite tipuri de locuri de muncă sau profesii.

E

Economie informală
Activități economice, întreprinderi, locuri de muncă și lucrători care nu sunt reglementați sau protejați de stat.

Economie urbană postindustrială
O economie care a trecut de la industria grea la sectoarele de servicii și tehnologie.

Expansiune urbană
Creșterea rapidă a orașelor și suburbiilor caracterizate de locuire cu densitate scăzută, zonificare cu folosință unică și dependență de mașini, cauzând călătorii lungi și probleme de mediu.

F

Factori de atracție și respingere
Circumstanțe care fie îndepărtează, fie atrag migranții.

Flexibilitate temporală
Variabilitate în orele și programele de lucru, inclusiv programul de lucru flexibil, orele suplimentare, programul în schimburi, contractele cu zero ore, săptămânile comprimate, contractele sezoniere și cele cu ore anuale.

Fluxuri migratorii
Tipare sau mișcări ale migranților.

G

Geografie timp-spațiu
O perspectivă transdisciplinară asupra proceselor și evenimentelor spațiale și temporale, precum interacțiunea socială, interacțiunea ecologică, schimbarea socială și de mediu și biografiile indivizilor.

Globalizare
Un termen folosit pentru a descrie creșterea interconexiunii și interdependenței culturilor și economiilor lumii.

H

Hipermobilitate
Rata extrem de înaltă de mobilitate, adesea influențată de sistemele moderne de transport și telecomunicații.

I

Infrastructură de transport
Facilitățile fizice pentru mobilitate, inclusiv drumuri, căi ferate și altele.

Inginer
Specialist instruit în proiectarea, construcția și utilizarea mașinilor, aplicând descoperiri științifice la provocări practice.

Inginerie
Aplicarea științei și matematicii pentru a proiecta soluții și a aplica inovații pentru a răspunde la provocările practice din lumea reală.

L

Lucrători cu „guler alb”
Profesioniști, adesea în medii de birou, care lucrează în funcții precum cele de management, administrare sau vânzări.

Lucrător cu „guler albastru” (Blue-collar)
Lucrător care fac muncă manuală sau practică meserii calificate, adesea în domenii precum construcții sau producție industrială.

Lucrător cu „guler roz”
Persoană angajată în roluri orientate către servicii, adesea asociate cu îngrijirea sau lucrul de birou, precum îngrijirea medicală sau învățământul.

M

Manager (în producție)
Persoană care supraveghează lucrătorii din fabrici și asigură o producție eficientă a bunurilor precum electronicele și mașinile.

Megaoraș
Un centru urban cu o populație care depășește în mod obișnuit zece milioane de locuitori.

Migrație circulară
O formă de migrație în care oamenii se deplasează în mod repetat înainte și înapoi între două sau mai multe țări.

Migrație internă
Mișcarea în cadrul unei țări, adesea din motive economice sau sociale.

Migrație rural-urbană
Mutarea din zonele rurale către centrele urbane în căutarea unor perspective mai bune.

Migrație urban-rurală
Mutarea din zonele urbane către regiunile rurale, adesea din cauza costurilor de trai mai mici sau a oportunităților de angajare.

Modernitatea lichidă
Conceptul lui Zygmunt Bauman descrie condiția mobilității constante și a schimbării în relații, identități și economie globală în cadrul societății contemporane.

Munca lichidă
Un termen inspirat de „modernitatea lichidă” a lui Zygmunt Bauman, sugerând natura fluidă și instabilă a muncii contemporane.

N

Navetă inversă
Deplasare din zonele rezidențiale către centrele de lucru urbane.

Navetă transfrontalieră
Deplasarea la/de la locul de muncă ce implică traversarea frontierelor naționale.

Navetă sustenabilă
Practici de călătorie care minimizează impactul asupra mediului.

Nepotrivire spațială
Disparitatea dintre localizarea locurilor de muncă și reședința potențialilor lucrători care nu își pot permite să facă naveta.

Nomadism
În trecut, practica de a te muta în zone noi în căutarea resurselor; acum se referă și la lucrătorii moderni care se mută frecvent pentru oportunități de angajare.

O

Operator (în producție)
O persoană responsabilă de echipamentele de producție înainte, în timpul și după fabricație.

P

Paradigma mobilității
O paradigmă contemporană în științele sociale care explorează mișcarea persoanelor, ideilor și lucrurilor, precum și implicațiile sociale mai largi ale acestor mișcări.

Politică de migrație
Regulamente guvernamentale care supraveghează mișcarea persoanelor.

Plusvaloare
Concept propus inițial în doctrina marxistă, reprezentând diferența dintre suma plătită unui lucrător și valoarea bunurilor sau serviciilor produse de acel lucrător.

Q

Quality Adjusted Labour Input (QALI)
Metrică economică ce ia în considerare modificările în calitatea și compoziția forței de muncă, cum ar fi abilitățile și educația, pentru a oferi o viziune nuanțată asupra productivității muncii.

R

Rata de ocupare a forței de muncă
Raportul, în procente, dintre numărul de persoane angajate și populația totală aptă de muncă.

S

Schimb cultural
Amalgamarea culturală datorată fluxului de persoane diverse, ducând la crearea unui mediu multilingv în centrele urbane.

Sindicat
O asociere organizată a lucrătorilor, formată pentru a proteja și promova drepturile și interesele lor.

Studii ale forței de muncă
Anchete statistice efectuate în mai multe țări pentru a captura date despre piața muncii.

Super-navetă
Călătoria pe distanțe extrem de lungi la/de la serviciu, adesea depășind 90 de minute în fiecare direcție.

T

Telemuncă
Lucrul din locații îndepărtate folosind tehnologie.

Ț

Țară de tranzit
O țară prin care indivizii călătoresc între reședința lor originală și destinația lor de muncă.

U

Urbanizare
Procesul prin care o populație se mută din zonele rurale către centrele urbane.

Z

Zonă de navetă
Zona înconjurătoare a unui oraș din care un număr mare de persoane călătoresc zilnic la locul de muncă.

Vizualizare de date
Federico Santarini
Animații generate de AI
Alex Foradori, Bianca Schick
Surse

Petrovici, Alexe, Bejinariu, 2023. „Economia Timișoarei: Distribuția teritorială a economiei în zona metropolitană Timișoara”